Mã hàng Tên sản phẩm KWJP-FS338-1 KWJP-FS338-2 Blổt báo “chú ý sàn ướt” Biển báo “khu vực đang làm sạch” Xuất xứ Malaysia
Mã hàng Tên sản phẩm 20KM-AD-250 20EVAFR3-12 Máy xịt thơm phòng Hộp xịt thơm (dùng cho máy) Xuất xứ Malaysia